ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Αξιολόγηση εισαγωγής στη A’ Γυμνασίου

Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» στην Α’ Γυμνασίου. Οι αξιολογήσεις γίνονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών

Υπόδειγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Υπόδειγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου  – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Γυμνασίου του σχολείου μας θα δοθεί, ως αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:

 • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μία παράγραφο κάποια φράση του κειμένου.
 • Να γράψουν συνώνυμα, αντώνυμα  ή ομόρριζα για λέξεις του κειμένου.
 • Να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο.
 • Να παραγάγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή).

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

 • Θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις.
 • Θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις.
 • Θεματική ενότητα 3:  Λόγοι και Αναλογίες έως και το Κεφάλαιο 39,
 • Αξιολόγηση εισαγωγής στη Β’ Γυμνασίου 

Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» στη Β’ Γυμνασίου. Οι αξιολογήσεις γίνονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στη Β’ Γυμνασίου του σχολείου μας θα δοθεί, ως αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση :

 • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μία παράγραφο κάποια φράση του κειμένου.
 • Να γράψουν συνώνυμα, αντώνυμα ή ομόρριζα για λέξεις του κειμένου.
 • Να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο.
 • Να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου.
 • Να εντοπίσουν συνδετικές / διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν αυτές.
 • Να παραγάγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή).

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί.
Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα.
Κεφάλαιο 3: Δεκαδικοί αριθμοί.
Κεφάλαιο 4: Εξισώσεις και Προβλήματα.
Κεφάλαιο 5: Ποσοστά.

ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

 • Αξιολόγηση εισαγωγής στη Γ’ Γυμνασίου 

Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» στη Γ’ Γυμνασίου. Οι αξιολογήσεις γίνονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στη Γ’ Γυμνασίου του σχολείου μας θα δοθεί, ως αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση :

 • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μία παράγραφο κάποια φράση του κειμένου.
 • Να γράψουν συνώνυμα, αντώνυμα ή ομόρριζα για λέξεις του κειμένου.
 • Να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο.
 • Να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο ανάπτυξης αυτής.
 • Να εντοπίσουν συνδετικές / διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν αυτές.
 • Να παραγάγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή).

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της Β’ Γυμνασίου

ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1: Μόνο εξισώσεις.
Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί.

ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων – Πυθαγόρειο Θεώρημα.
Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία.

 • Αξιολόγηση εισαγωγής στην A’ Λυκείου 

Οι γραπτές αξιολογήσεις αφορούν τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» στην Α΄ Λυκείου. Οι αξιολογήσεις γίνονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Υπόδειγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Υπόδειγμα γραπτής αξιολόγησης εισαγωγής στην Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α’ Λυκείου του σχολείου μας θα δοθεί, ως αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:

 • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μία παράγραφο κάποια φράση του κειμένου.
 • Να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου.
 • Να σχηματίσουν προτάσεις με συγκεκριμένες λέξεις, προερχόμενες από το κείμενο.
 • Να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο ανάπτυξης αυτής.
 • Να παραγάγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή).

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις).

Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών.

Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού.

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα.

Β. Πράξεις με μονώνυμα.

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων.

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων.

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»].

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: δ) «Διαφορά – άθροισμα κύβων»)].

1.8 Ε.Κ.Π. ακέραιων αλγεβρικών παραστάσεων.

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων.

Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων.

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού.

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων.

 • Αξιολόγηση εισαγωγής στην Β’ Λυκείου 

Γραπτές αξιολογήσεις αφορούν τους μαθητές της Α’ Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» στη Β’ Λυκείου. Οι αξιολογήσεις γίνονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στη Β’ Λυκείου του σχολείου μας θα δοθεί, ως στην αξιολόγηση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ένα κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Ζητείται από τους μαθητές να είναι σε θέση:

 • Να συντάξουν την περίληψη του κειμένου αυτού.
 • Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης βάσει του δοθέντος κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν ή να επεξηγήσουν σε μία παράγραφο κάποια φράση του κειμένου.
 • Να γράψουν συνώνυμα ή αντώνυμα για λέξεις του κειμένου σε διαφορετικό υφολογικό επίπεδο.
 • Να εντοπίζουν την ποιητική και αναφορική λειτουργία της γλώσσας και να γνωρίζουν τον ρόλο της στον λόγο
 • Να γνωρίζουν τη λειτουργία των σημείων στίξης στον λόγο.
 • Να εντοπίζουν παθητική και ενεργητική σύνταξη και να γνωρίζουν τον ρόλο της στον λόγο.
 • Να εντοπίζουν ευθύ και πλάγιο λόγο και να κατανοούν πώς λειτουργεί στο κείμενο.
 • Να εντοπίσουν τα δομικά μέρη της παραγράφου και τον τρόπο ανάπτυξης αυτής.
 • Να παραγάγουν λόγο πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, ομιλία, επιστολή).

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά
Από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας της Α’ Λυκείου

Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί.
Κεφάλαιο 3: Εξισώσεις.
Κεφάλαιο 4: Ανισώσεις.
Κεφάλαιο 6: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων (6.1, 6.2, 6.3).

 • Αξιολόγηση εισαγωγής στην Γ’ Λυκείου 

Οι μαθητές ανάλογα με τον κλάδο που θα ακολουθήσουν, θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 1. Κλάδος θετικών επιστημών: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Μαθηματικά Προσανατολισμού) – Φυσική Προσανατολισμού – Νεοελληνική Γλώσσα.
 2. Κλάδος επιστημών υγείας: Φυσική Προσανατολισμού – Χημεία Γενικής Παιδείας – Νεοελληνική Γλώσσα.
 3. Κλάδος οικονομίας & πολιτικών επιστημών: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Μαθηματικά Προσανατολισμού) – Νεοελληνική Γλώσσα.
 4. Κλάδος νομικών & ανθρωπιστικών επιστημών: Αρχαία – Νεοελληνική Γλώσσα.

Ύλη εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο έκτασης μίας σελίδας περίπου. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να πυκνώνουν το περιεχόμενο μέρους του κειμένου αυτού (περίληψη),
 • Ν’ απαντούν σε ερωτήσεις (ανοιχτού ή κλειστού τύπου) κατανόησης του δοθέντος κειμένου,
 • Να εντοπίζουν τρόπους / μέσα επίτευξης της συνοχής και της συνεκτικότητας του κειμένου,
 • Να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης (δομή και τρόπο ανάπτυξης) των παραγράφων του κειμένου και να επισημαίνουν την σκοπιμότητα των επιλογών του γράφοντος,
 • Να δικαιολογούν τη χρήση των σημείων στίξης του κειμένου,
 • Ν’ αντικαθιστούν λέξεις / φράσεις του κειμένου με συνώνυμες λέξεις / φράσεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα διαφορετικό επίπεδο ύφους (π.χ. οικείο, επίσημο κ.ά),
 • Ν’ αναγνωρίζουν την αναφορική / ποιητική λειτουργία του λόγου και τον ρόλο της σε συγκεκριμένα χωρία του κειμένου,
 • Ν’ αναγνωρίζουν το είδος σύνταξης (ενεργητική / παθητική) σε συγκεκριμένα χωρία του κειμένου και να το μετατρέπουν στην αντίθετη σύνταξη επισημαίνοντας τις νοηματικές και υφολογικές αλλαγές που παρατηρούν,
 • Να παράγουν λόγο (400 λέξεων περίπου) επάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί, προσαρμοσμένο σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία, άρθρο, επιστολή).

 

Ύλη εξετάσεων στην Άλγεβρα
Από το σχολικό βιβλίο Άλγεβρας της Β’ Λυκείου
§1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7,4.2, 4.3, 4.4, 5.1,5.2,5.3.

Ύλη εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

Από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου
§ 1.4, 1.5.
Κεφάλαιο 2
§3.1.

Ύλη εξετάσεων στη Φυσική
Από το σχολικό βιβλίο Φυσικής Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου
Κεφάλαιο 1.
Κεφάλαιο 2.
Κεφάλαιο 3.
Κεφάλαιο 4.

Ύλη εξετάσεων στη Χημεία

 • Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
 • Ονοματολογία οργανικής
 • Ισομέρεια
 • Καύση
 • Αντιδράσεις προσθήκης
 • Αντιδράσεις απόσπασης

Ύλη εξετάσεων στα Αρχαία
Ζητείται από τους μαθητές :

 • Γνώση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, όπως αυτά διδάσκονται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στην Α’ & Β’ Λυκείου (Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Π. Μπίλλα – Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής , Μ. Οικονόμου – Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας για τα Αρχαία Ελληνικά της Α’ Λυκείου).
 • Συντακτική ανάλυση και μετάφραση αδίδακτου κειμένου 10 -12 στίχων περίπου.