ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» υφίσταται η κοινή πεποίθηση ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα μα και τον καταλύτη για την  ανάδειξη της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχία του τελευταίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτό, η στελέχωση του εκπαιδευτικού μας δυναμικού γίνεται προσεκτικά και με βαθιά πίστη στις κάτωθι αρχές που για εμάς χαρακτηρίζουν τον «αποτελεσματικό εκπαιδευτικό».

Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός είναι οργανωτικός και προσηνής. Ως εκ τούτου, είναι άριστα καταρτισμένος διαθέτοντας πολυετή πείρα που του επιτρέπει να οργανώνει άριστα το χρόνο και τη διδακτέα ύλη. Μεταφέρει με σχετική άνεση τη λογική του μαθήματος, έχει στόχους υψηλούς και, φυσικά, είναι «προικοδοτημένος» με ενέργεια και δυναμισμό. Παράλληλα, αντιμετωπίζει τους μαθητές του ως ανθρώπους κι όχι σαν παθητικό ακροατήριο, εμφορείται από θαλπωρή για τους διδασκόμενους και επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον γι’ αυτούς.

Παράλειψη θα ήταν, αν δεν αναφέραμε ότι ο κατάλληλος εκπαιδευτικός είναι εκ φύσεως ενθουσιώδης, διαθέτει φαντασία και χρησιμοποιεί πάντοτε το δημοκρατικό διάλογο ως μέσο μετάδοσης γνώσεων αλλά και αποκάλυψης της αλήθειας. Προγραμματίζει τις διδακτικές του ενέργειες, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών του και δύναται να χρησιμοποιήσει, επικουρικά στο έργο του, πλήθος οπτικοακουστικών τεχνολογικών μέσων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπροσθέτως, έχει ως κύριο γνώμονα του λειτουργήματός του την ανάδειξη των μονοπατιών που οδηγούν το νέο στη βιωματική κατάκτηση της γνώσης κι όχι τη στείρα παροχή γνώσεων και την άγονη αποστήθιση. Γι’ αυτό και οι καθηγητές μας είναι προσωπικότητες που διαθέτουν επιστημονική και παιδαγωγική εξειδίκευση και τηρούν μέχρι κεραίας την εκπαιδευτική δεοντολογία. Αρκετοί εξ αυτών έχουν και πλούσιο συγγραφικό έργο και κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Αποτελούν ζωντανά πρότυπα για τους νέους οι οποίοι στο σημερινό πολυπολιτισμικό κυκεώνα αναζητούν ηθικά ερείσματα. Ενθαρρύνουν τη νεανική ορμή να βρει γόνιμες διεξόδους, αλλά ενθαρρύνονται κι από αυτή, ώστε το «φλογερό πάθος» τους για την εκπαίδευση να παραμένει «σπινθηροβόλο». Μάλιστα, φροντίζουν διαρκώς να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, να συμμετέχουν σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια και ομιλίες και ν’ αναζητούν ρηξικέλευθες μεθόδους βελτίωσης της διδακτικής μεθοδολογίας τους.  Τέλος, οι παιδαγωγοί μας αποτελούν «πνοή ζώσα» για το σχολείο μας αφού είναι εκείνοι που συντονίζουν το σύνολο των επιστημονικών, καλλιτεχνικών, περιβαλλοντικών και άλλων δραστηριοτήτων.