Kανόνες Λειτουργίας του Σχολείου

Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής ενός Σχολείου. Οι κανόνες που ακολουθούν αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους μαθητές. Ωστόσο, το Σχολείο θεωρεί υποχρέωσή του να καταστήσει τους γονείς κοινωνούς αυτών των κανόνων, επειδή πιστεύει ότι η πληρέστερη πληροφόρηση θα τους βοηθήσει να στηρίξουν καλύτερα την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Σχολείο για την όσο το δυνατόν καλύτερη αγωγή των μαθητών.

Η εγγραφή και η φοίτηση στο εκπαιδευτήριό μας προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού από μέρους του κηδεμόνα και του μαθητή.

 • Εισαγωγή μαθητών
  Η εισαγωγή μαθητών στο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» είναι αποκλειστικό δικαίωμα της διεύθυνσης του Σχολείου και γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων.

 • Εγγραφές
  Οι εγγραφές των μαθητών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο διενεργούνται κατά τους μήνες Απρίλιο- Μάιο, οπότε και προκαταβάλλεται συμφωνημένο ποσό – σε τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου – έναντι διδάκτρων και το κόστος των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται (κόμιστρα κ.ά.). Η εγγραφή του μαθητή στο επόμενο σχολικό έτος προϋποθέτει εξόφληση των διδάκτρων του προηγούμενου σχολικού έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση σε άλλον μαθητή.
 • Συμπεριφορά μαθητών
  Οι μαθητές οφείλουν:
  Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία.
  Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους να διέπεται από σεβασμό και ευπρέπεια προς όλο το προσωπικό του Σχολείου.
  Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες (οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας είναι καταδικαστέα).
  Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους. Μαθητής ο οποίος εσκεμμένα προξενεί βλάβη, εκτός από την πειθαρχική ποινή που θα υποστεί, θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημιά.

 • Εξωτερική εμφάνιση των μαθητών στο σχολείο
  Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να εναρμονίζεται με το πνεύμα του χώρου και, συνεπώς, να είναι απλή και ευπρεπής.
  Για τα αγόρια, τα εξαιρετικά χαμηλοκάβαλα και αποκαλυπτικά παντελόνια, ρούχα με άκομψες απεικονίσεις ή μηνύματα, καθώς και τα σκουλαρίκια δεν ταιριάζουν στο σχολικό περιβάλλον.
  Για τα κορίτσια, το υπερβολικό βάψιμο, τα στενά ρούχα που διαγράφουν ασφυκτικά τη μορφή, τα κοντά μπλουζάκια, τα χαμηλά παντελόνια, τα διάφανα λευκά ενδύματα, τα πολύ κοντά σορτσάκια καθώς και τα σκουλαρίκια σε σημεία του προσώπου ή του σώματος εκτός των αυτιών, απαγορεύονται.
  Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητα η αθλητική φόρμα και τα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μαθητές δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία.

 • Προσωπικά είδη στο σχολείο – Κινητά τηλέφωνα
  Τιμαλφή, ακριβά κοσμήματα, ρολόγια κ.λπ. καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά καλό είναι να αποφεύγονται. Το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.
  Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου σύμφωνα και με Υπουργική Απόφαση (Αρ.Πρωτ.137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ). Αν κάποιος μαθητής επιβάλλεται να έχει κινητό μαζί του, οφείλει να το έχει απενεργοποιημένο. Η παράβαση του παραπάνω όρου συνεπάγεται την εβδομαδιαία κράτηση του κινητού από τον Διευθυντή του σχολείου και, ανάλογα με την περίπτωση, πιθανόν και άλλες πειθαρχικές κυρώσεις.
  Οι μαθητές οφείλουν να μην αναρτούν στο διαδίκτυο προσβλητικά σχόλια και φράσεις που εκθέτουν το σχολείο.

 • Η μεταφορά των μαθητών
  Η μεταφορά των μαθητών προς αλλά και από το σχολείο μας γίνεται με σύγχρονα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες της προδιαγραφές ασφαλείας.
  Το Γραφείο Κίνησης ορίζει με ποιο σχολικό λεωφορείο θα γίνεται η μεταφορά των μαθητών.
  Στους μαθητές – για λόγους ασφαλείας – δεν επιτρέπεται να αλλάζουν σχολικό λεωφορείο ή στάση ή να φεύγουν μόνοι τους από το σχολείο χωρίς γραπτή ενημέρωση από τους γονείς στη Διεύθυνση του Σχολείου.
  Οι μαθητές οφείλουν να περιμένουν το σχολικό λεωφορείο στα προκαθορισμένα σημεία αναμονής και στην ώρα που τους έχει οριστεί από το Γραφείο Κίνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σχολικά λεωφορεία δεν υποχρεούνται να περιμένουν.
  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν καθισμένοι στις θέσεις τους και να φορούν τη ζώνη ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, όπως ορίζει συγκεκριμένη διάταξη της Τροχαίας.
  Οι μαθητές οφείλουν υπακοή και συμμόρφωση στις υποδείξεις του οδηγού, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά τους.
  Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του χώρου του σχολείου, γι’ αυτό και η συμπεριφορά μέσα σε αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό λεωφορείο και να μην προκαλούν εσκεμμένες φθορές σε αυτό. Μαθητής ο οποίος εσκεμμένα προξενεί φθορά, εκτός από την πειθαρχική ποινή που θα υποστεί, θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημιά.
  Ακόμα, απαγορεύονται οι φωνές, η αισχρολογία, η χρήση βίας, που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού από το δρόμο.
  Το Σχολείο, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω δεσμεύσεις, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη μεταφορά κάποιου μαθητή με τα σχολικά λεωφορεία.

 • Σχολικές εκδρομές
  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ξεναγήσεις κ.ά.) και να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
  Σχετικά με τις πολυήμερες εκδρομές, ο μαθητής που υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή δημιουργεί συστηματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκδρομής ενδέχεται να υποχρεωθεί σε διακοπή συμμετοχής του από αυτή και επιστροφή στην Αθήνα με έξοδα της οικογένειάς του.
  Γενικά, οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι εκπρόσωποι του Σχολείου τους και της πατρίδας τους. Συνεπώς οφείλουν όχι μόνο να μην προκαλούν αρνητικές εντυπώσεις, αλλά αντιθέτως να κερδίζουν την εκτίμηση όσων έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους.

 • Οικονομικές υποχρεώσεις
  Τα δίδακτρα κατατίθενται:
  1) Σε πέντε δόσεις. Η πρώτη δόση προκαταβάλλεται και υποχρεώνει αφ’ ενός μεν το Σχολείο να κρατήσει μια θέση στο μαθητή για την επόμενη σχολική χρονιά και αφ’ ετέρου το γονέα/κηδεμόνα να τηρήσει την τελική του απόφαση για τη φοίτηση του παιδιού στο Σχολείο. Η πρώτη δόση – προκαταβολή – δεν επιστρέφεται. Η δεύτερη δόση κατατίθεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, η τρίτη μέχρι 15 Νοεμβρίου, η τέταρτη μέχρι 15 Ιανουαρίου και η τελευταία μέχρι 30 Μαρτίου.
  2) Σε δόσεις που προκύπτουν κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την οικονομική διεύθυνση του Σχολείου.