Τα δίδακτρα για την Α’ Γυμνασίου και για το σχολικό έτος 2014-2015 ανέρχονται στα 8.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς.