Για το σχολικό έτος 2023-2024 τα δίδακτρα του Γυμνασίου ανέρχονται σε 9.100 ευρώ, και για το Λύκειο σε 9.700 ευρώ.