Τα δίδακτρα για τo Γυμνάσιο ανέρχονται στο ποσό των 9.o00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της μεταφοράς, των σχολικών περιπάτων, των υλικών για τα καλλιτεχνικά και των βιβλίων που εκδίδονται από το σχολείο.

Τα δίδακτρα για το Λύκειο ανέρχονται στο ποσό των 9.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς.