Τα δίδακτρα για τo Γυμνάσιο ανέρχονται στο ποσό των 8.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς.

Τα δίδακτρα για το Λύκειο ανέρχονται στο ποσό των 9.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς.