Kανόνες Λειτουργίας του Σχολείου

Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής ενός Σχολείου.

Οι κανόνες που ακολουθούν αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους μαθητές. Ωστόσο, το Σχολείο θεωρεί υποχρέωσή του να καταστήσει τους γονείς κοινωνούς αυτών των κανόνων, επειδή πιστεύει ότι η πληρέστερη πληροφόρηση θα τους βοηθήσει να στηρίξουν καλύτερα την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Σχολείο για την όσο το δυνατόν καλύτερη αγωγή των μαθητών.

Η εγγραφή και η φοίτηση στο εκπαιδευτήριό μας προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού από μέρους του κηδεμόνα και του μαθητή.

­

 1. Εισαγωγή μαθητών

Η εισαγωγή μαθητών στο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» είναι αποκλειστικό δικαίωμα της διεύθυνσης του Σχολείου και γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων.

 

 1. Εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο διενεργούνται κατά το μήνα Μάϊο,  οπότε και προκαταβάλλεται συμφωνημένο ποσό – σε τραπεζικό λογαριασμό του Σχολείου – έναντι διδάκτρων και το κόστος των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται (κόμιστρα κ.ά.).

Η εγγραφή του μαθητή στο επόμενο σχολικό έτος προϋποθέτει εξόφληση των διδάκτρων του προηγούμενου σχολικού έτους.

Σε αντίθετη περίπτωση το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση σε άλλον μαθητή.

 

 1. Συμπεριφορά μαθητών

Οι μαθητές οφείλουν:

 • Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία.
 • Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους να διέπεται από σεβασμό και ευπρέπεια προς όλο το προσωπικό του Σχολείου.
 • Να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες (οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας είναι καταδικαστέα).
 • Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους. Μαθητής ο οποίος εσκεμμένα προξενεί βλάβη, εκτός από την πειθαρχική ποινή που θα υποστεί, θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημιά.
 1. Εξωτερική εμφάνιση των μαθητών στο σχολείο

 Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να εναρμονίζεται με το πνεύμα του χώρου και συνεπώς να είναι απλή και ευπρεπής.

 • Για τα αγόρια, τα εξαιρετικά χαμηλοκάβαλα και αποκαλυπτικά παντελόνια, ρούχα με άκομψες απεικονίσεις ή μηνύματα, καθώς και σκουλαρίκια δεν ταιριάζουν στο σχολικό περιβάλλον.
 • Για τα κορίτσια, το υπερφορτωμένο βάψιμο, τα στενά ρούχα που διαγράφουν ασφυκτικά τη μορφή, τα κοντά μπλουζάκια, τα χαμηλά παντελόνια, τα διάφανα λευκά ενδύματα, τα πολύ κοντά σορτσάκια καθώς και τα σκουλαρίκια σε σημεία του προσώπου ή του σώματος εκτός των αυτιών, απαγορεύονται.
 • Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητα η αθλητική φόρμα και τα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μαθητές δε γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία.
 1. Προσωπικά είδη στο σχολείο – Κινητά τηλέφωνα

Τιμαλφή, ακριβά κοσμήματα, ρολόγια κλπ. καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά καλό είναι να αποφεύγονται. Το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.

 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου σύμφωνα και με Υπουργική Απόφαση. Αν κάποιος μαθητής επιβάλλεται να έχει κινητό μαζί του, οφείλει να το έχει απενεργοποιημένο. Η παράβαση του παραπάνω όρου συνεπάγεται την εβδομαδιαία κράτηση του κινητού από το Διευθυντή του σχολείου και ανάλογα με την περίπτωση πιθανόν και άλλες πειθαρχικές κυρώσεις.
 • Οι μαθητές οφείλουν να μην αναρτούν στο διαδίκτυο προσβλητικά σχόλια και φράσεις που εκθέτουν το σχολείο.
 1. Η μεταφορά των μαθητών

1. Η μεταφορά των μαθητών προς αλλά και από το σχολείο γίνεται με σύγχρονα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία για τη μεταφορά των μαθητών .

2. Όλα τα σχολικά λεωφορεία διαθέτουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τρίτων.

3. Όλο το προσωπικό, δηλαδή η υπεύθυνη του Γραφείου Κίνησης και οι οδηγοί των λεωφορείων, είναι επιφορτισμένοι με το έργο της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την κατάληψη της εν λόγω θέσης.

4. Το Γραφείο Κίνησης ορίζει με ποιο σχολικό λεωφορείο θα γίνεται η μεταφορά των μαθητών. Τα ακριβή δρομολόγια και τα σημεία στάσεων από όπου τα σχολικά λεωφορεία του «Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών» παραλαμβάνουν και όπου αποβιβάζουν τους μαθητές οριστικοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

5. Δεν πραγματοποιούνται επιπλέον στάσεις πέραν των προκαθορισμένων του εκάστοτε σχολικού δρομολογίου.

6. Προσωρινή τροποποίηση εκτελούμενου δρομολογίου μπορεί να υπάρξει λόγω έκτακτων συνθηκών (π.χ. ασθένειας οδηγού, ατυχήματος), είτε με την αλλαγή της διαδρομής του είτε με την προσθήκη ή αφαίρεση στάσεων από το δρομολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα ενημερωθείτε από την υπεύθυνη του Γραφείου Κίνησης.

7. Τα δρομολόγια έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε, υπό ομαλές καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, οι μαθητές να φθάνουν στο σχολείο έγκαιρα (10 με 20 λεπτά νωρίτερα από το πρωινό κουδούνι).

8. Στους μαθητές – για λόγους ασφαλείας – δεν επιτρέπεται να αλλάζουν σχολικό λεωφορείο ή στάση ή να φεύγουν μόνοι τους από το σχολείο χωρίς γραπτή ενημέρωση από τους γονείς στη Γραμματεία του Σχολείου. Οι γονείς που επιθυμούν το παιδί τους εκτάκτως να αλλάξει δρομολόγιο ή στάση, οφείλουν να ενημερώνουν με γραπτό σημείωμα τη γραμματεία του σχολείου μέχρι τις 12:00. Το αίτημα θα ικανοποιείται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο λεωφορείο της επιθυμητής διαδρομής.

9. Για οποιαδήποτε έκτακτη αποχώρηση μαθητή απαιτείται ενημέρωση της γραμματείας του σχολείου, ώστε να ενημερωθεί και ο αντίστοιχος οδηγός του σχολικού λεωφορείου.

10. Οι μαθητές οφείλουν να περιμένουν το σχολικό λεωφορείο στα προκαθορισμένα σημεία αναμονής και στην ώρα που τους έχει οριστεί από το Γραφείο Κίνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σχολικά λεωφορεία δεν υποχρεούνται να περιμένουν.

11. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν καθισμένοι στις προκαθορισμένες θέσεις τους και να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, για λόγους ασφαλείας, σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, όπως ορίζει συγκεκριμένη διάταξη της Τροχαίας.

12. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του οδηγού, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά τους και, παράλληλα, να διαμορφώνουν κλίμα ησυχίας μέσα στο λεωφορείο, ώστε ο οδηγός να εκτελεί απερίσπαστα και με ασφάλεια το δρομολόγιό του.

13. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, στους επιβαίνοντες μαθητές:

– να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέση

– να ανοίγουν τα παράθυρα του λεωφορείου, να βγάζουν έξω το κεφάλι τους ή το χέρι τους, καθώς υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  πρόκλησης ατυχήματος

– να καταναλώνουν φαγητό, αναψυκτικά και τσίχλες

– να έχουν στυλό, μολύβια και αιχμηρά αντικείμενα εκτός της σχολικής τσάντας, καθώς ενδέχεται να προξενήσουν φθορές   στα καθίσματα.

14. Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του χώρου του σχολείου. Γι’ αυτό και η συμπεριφορά μέσα σε αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτή του σχολείου και να χαρακτηρίζεται από κοσμιότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό λεωφορείο και να μην προκαλούν εσκεμμένες φθορές σε αυτό.

15. Η πρόκληση από τους μαθητές στο σχολικό λεωφορείο ζημιών, υλικών φθορών, βλαβών βαρύνει τον υπαίτιο μαθητή και, κατ’ επέκταση, τους γονείς ή κηδεμόνες του, που αναλαμβάνουν το κόστος αποκατάστασής τους.

16. Σε περίπτωση που μαθητής επιδείξει προκλητική ή προσβλητική συμπεριφορά εντός του σχολικού λεωφορείου και αφού, αρχικά, γίνει επίπληξη και αλλαγή θέσης, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τον τιμωρήσει, καθόσον το σχολικό λεωφορείο συνιστά προέκταση του σχολικού χώρου. Σε περίπτωση που μαθητής δεν συμμορφώνεται, παρόλες τις επανειλημμένες παρατηρήσεις που έχουν γίνει προς αυτόν, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη μεταφορά του με τα σχολικά λεωφορεία.

 

 1. Σχολικές εκδρομές

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ξεναγήσεις κ.ά.) και να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τις πολυήμερες εκδρομές, ο μαθητής που υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή δημιουργεί συστηματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε διακοπή συμμετοχής του από την αποστολή και σε επιστροφή στην Αθήνα με έξοδα της οικογένειάς του.

Γενικά οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εκπρόσωποι του Σχολείου τους και της πατρίδας τους, συνεπώς οφείλουν όχι μόνο να μην προκαλούν αρνητικές εντυπώσεις, αλλά αντιθέτως να κερδίζουν την εκτίμηση όσων έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους.

 

 1. Οικονομικές υποχρεώσεις

Τα δίδακτρα κατατίθενται:

Σε πέντε δόσεις. Η πρώτη δόση προκαταβάλλεται και υποχρεώνει αφ’ ενός μεν το Σχολείο να κρατήσει μια θέση στο μαθητή για την επόμενη σχολική χρονιά και αφ’ ετέρου το γονέα/κηδεμόνα να τηρήσει την τελική του απόφαση για τη φοίτηση του παιδιού στο Σχολείο. Η πρώτη δόση – προκαταβολή – δεν επιστρέφεται. Η δεύτερη δόση κατατίθεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου, η τέταρτη μέχρι 31 Ιανουαρίου και η τελευταία μέχρι 31 Μαρτίου.