ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο «Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών» μετά από επιτυχή γραπτή εξέτασή τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών σε προσυμφωνημένες εξεταστέες ύλες αλλά και ημερομηνίες.  Επιτυχής κρίνεται η εξέταση, εάν αποδειχθεί ότι ο μαθητής έχει εμπεδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ύλη προηγούμενων τάξεων και δεν έχει δυσαναπλήρωτα κενά.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να διατηρήσουμε το υψηλό μαθητικό επίπεδο στους κόλπους του σχολείου μας και να διαφυλάξουμε την ομοιογένεια των τμημάτων, των οποίων ο χαρακτήρας είναι δυναμικός και ταχέως εξελισσόμενος.