Θεατρικές Παραστάσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών διοργανώνει κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς θεατρικές παραστάσεις.

Σκοπός

Σκοπός των θεατρικών παραστάσεων είναι η διεύρυνση των γνώσεων, η ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων, όσο και η ψυχαγωγία  των μαθητών.