Διακρίσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών είναι υπερήφανο για τις διακρίσεις των μαθητών του.