Φιλανθρωπικές Δράσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών διοργανώνει κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς θεατρικές παραστάσεις.

Σκοπός

Σκοπός των φιλανθρωπικών δράσεων είναι να βοηθήσουν οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο,
καθώς και να νιώσουν οι μαθητές την αξία της προσφοράς και τη μαγεία του εθελοντισμού.