Όμιλος STEM Lab, ένας χρόνος λειτουργίας.

Στον όμιλο STEM Lab του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών, οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν λύσεις σε προβλήματα της σύγχρονης ζωής προτείνοντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις δικές τους προτάσεις. Για να καταστεί αυτό εφικτό, εργάστηκαν ως μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, υπεύθυνοι πληροφορικής, πολιτικοί μηχανικοί και επιστήμονες ερευνητές. Το μάθημα, με την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών και διερευνητικών διαδικασιών, έδωσε έμφαση στην επιστημονική μεθοδολογία, με στόχο την καλλιέργεια στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής τους σκέψης.

Τα projects

  • Γνωριμία με τη μηχανική και τη στατική, μέσω της κατασκευής σπιτιών και γεφυρών με απλά υλικά.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός ηλεκτροδοτούμενων φαναριών.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός ρομποτικών βραχιόνων.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός χριστουγεννιάτικων δέντρων.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός αυτοκινούμενων με ανιχνευτή εμποδίων.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός ρομπότ.
  • Δημιουργία και προγραμματισμός ανεμογεννητριών.
  • Σύνδεση των παραπάνω για τη δημιουργία μιας οικολογικής πόλης (eco city).