Μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου στην Αρχαία Μαντινεία, την Αγία Φωτεινή, το Σπήλαιο Κάψια και την Τρίπολη

Μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου στην Αρχαία Μαντινεία, την Αγία Φωτεινή, το Σπήλαιο Κάψια και την Τρίπολη