ΛΥΚΕΙΟ

Όταν φθάνει η στιγμή της ένταξης του μαθητή στο περιβάλλον του Λυκείου, οι εκπαιδευτικοί μας βρίσκονται στο πλευρό του μαθητή ώστε να μεταλαμπαδεύσουν την κατάλληλη γνώση και κατάρτιση που θα του εξασφαλίσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Γνωρίζοντας, όμως, και την κρισιμότητα της ηλικίας, μεριμνούμε για την ολοκληρωμένη άνθηση της προσωπικότητας του μαθητή, για την ομαλή κοινωνικοποίησή του μα και για τον στοχευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό του.

Για τους παραπάνω λόγους, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου εντάσσονται σε τμήματα μέχρι 14 ατόμων, ενώ για τη Γ΄ Λυκείου, ειδικά, δημιουργούνται 7μελή έως 11μελή τμήματα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Κάθε Τρίτη, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου εξετάζονται σε δίωρα διαγωνίσματα (εντός του ωρολογίου προγράμματος), ώστε να επιβεβαιωθεί η εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης στα κύρια μαθήματα, να καλυφθούν άμεσα τα γνωστικά κενά και να εξοικειωθούν η μαθητές με τη διαδικασία των εξετάσεων.  Εφόσον κριθεί σκόπιμο, προσφέρεται συμπληρωματική διδασκαλία και υποστήριξη για την υπέρβαση αδυναμιών.

Στη Γ’ Λυκείου, απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στην προετοιμασία που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι άπταιστα καταρτισμένοι καθηγητές μας δαδουχούν στους υποψηφίους την τεχνογνωσία και τις μεθόδους διαχείρισης – αφομοίωσης της εξεταστέας ύλης. Κάθε Δευτέρα, εξάλλου (εντός ωρολογίου προγράμματος), οι μαθητές εξετάζονται σε τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.  Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής αποκτά αυτοσυνειδησία και ο διδάσκων δύναται να εντοπίσει αδυναμίες που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης. Η μέθοδος αυτή, χρόνια τώρα, χαρακτηρίζεται απόλυτα ευδόκιμος και γι’ αυτό τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις πλησιάζουν το 100% στα ΑΕΙ. Οι απόφοιτοί μας ξεχωρίζουν για την κατάρτισή τους στα πανεπιστήμια όπου και φοιτούν. Δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλιστα, που διαπρέπουν σε εκπαιδευτικούς ομίλους του εξωτερικού διαφημίζοντας την ελληνική διανόηση και διδάσκοντας απαράμιλλο ήθος.

Όσον αφορά στο μάθημα των Αγγλικών, στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα βάσει επιπέδου, ενώ στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου γίνεται μεθοδική συντήρηση προκειμένου να μην απολεσθεί η επαφή με τη γλώσσα.

Σε τούτο το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι παράλληλα με τον κύριο στόχο μας «συμπλέει» και ένας δεύτερος. Τούτος έχει να κάνει με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Γι’ αυτό και η παρεχόμενη τεχνοκρατική παιδεία, που καθίσταται αναπόδραστη στις ημέρες μας, είναι ισόρροπη με την ανθρωπιστική. Διανοίγουμε ατραπούς που καθοδηγούν τους νέους στην ηθικοποίηση, στην ανάπτυξη κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης, στην καλλιέργεια ψυχικής και καλλιτεχνικής ευαισθησίας, στην απόκτηση σωματικής ευρωστίας και στην υιοθέτηση πνεύματος υγιούς κοσμοπολιτισμού.